ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

با ما در تماس باشید

برای ما پیام ارسال کنید

امروز با استفاده از این فرم با ما تماس بگیرید، تیم ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود