ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
BioGenTAC

شرکت بیوژن تک

ارائه خدمات تحلیل داده‌های زیستی و بیوانفورماتیک

سنگ بنای ایجاد تیمی متخصص در حوزه‌ی ارائه خدمات تحلیل داده‌های زیستی و بیوانفورماتیک، در سال 1399 گذاشته شد و در بهار 1400 تیم بیوژن تک به عنوان هسته فناور در مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور به صورت رسمی شروع به کار کرد. تیم متخصص بیوژن تک متشکل از دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته‌های بیوتکنولوژی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام هستند.

Image
BioGenTAC

کسب و کار ما ارائه خدمات بیوانفورماتیک و تحلیل داده‌های زیستی است که طیف وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. از جمله خدمات مهم و نوین این کسب و کار تحلیل داده‌های توالی یابی NGS (توالی یابی نسل جدید) است. خدمات تیم بیوژن تک شامل آنالیز داده‌‌های RNA-seq، small RNA-seq، آنالیز داده‌های میکرو آرایه، متاآنالیز داده‌های میکروآرایه، طراحی پرایمر، آنالیز فیلوژنتیکی، تحلیل و آنالیز شبکه‌های ژنی و پروتئینی، آنالیز غنی سازی و سیستم بیولوژی، آنالیز میکرو RNAها در ژن‌ها، آنالیز نقش ژن‌ها در بیماری‌ها و خدمات بسیار زیاد دیگری در این حوزه است. این کسب و کار به صورت ارائه خدمات در بستر فناوری اطلاعات زیستی به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، ژنتیک پزشکی، مراکز تحقیقات مختلف، دانشجویان و محققین رشته‌های مختلف کشاورزی، پزشکی و … و همچنین برگزاری وبینارها و کارگاه‌های مرتبط به فعالیت می‌پردازد.