ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
طراحی پرایمر

شرکت بیوژن تک

ارائه خدمات تحلیل داده‌های زیستی و بیوانفورماتیک

پرایمر، مولکولی کوچک و تک رشته‌ای از جنس DNA است که در واکنش PCR شرکت می‌کند. معمولا هدف از انجام PCR، تکثیر ناحیه خاصی از DNA است که به آن ناحیه هدف یا Target Region می‌گویند. برای این کار به دو پرایمر Forward و Reverse نیاز است که یکی به رشته هدف و دیگری به رشته مکمل آن متصل می‌شود. از پرایمر، جهت اهداف مختلفی از جمله سنتز بخشی از DNA، تعیین جهش ها، کلونینگ ژن‌ها، تشخیص عوامل عفونی و بیماری‌های ویروسی، تشخیص هویت و موارد جنایی می‌توان استفاده کرد.

Image
BioGenTAC

اگر تمامی شرایط برای یک PCR خوب فراهم باشد، ولی از پرایمر نامناسبی استفاده شود، در انتهای کار، محصولی بسیار اندک، با ناخالصی‌های زیادی تولید می‌شود، و حتی ممکن است محصولی تولید نشود. دلیل این امر می‌تواند اتصالات غیر اختصاصی پرایمر به رشته الگو و یا تشکیل پرایمر دایمر باشد. برای طراحی یک پرایمر مناسب، پارامترهای مختلفی را باید در نظر گرفت. بعضی از این پارامترها شامل دمای ذوب، طول پرایمر، درصد GC، تشکیل ساختارهای سنجاق سری و حلقه و تشکیل پرایمر دایمر است. تیم متخصص بیوژن تک با استفاده از نرم افزارهای مختلف به ارائه خدمت در بخش طراحی پرایمر برای آزمایش‌های PCR و Real-time PCR می‌پردازد.