ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
شناسایی microRNA و ژن‌های هدف

شرکت بیوژن تک

ارائه خدمات تحلیل داده‌های زیستی و بیوانفورماتیک

miRNAها مولکول‌های کوچکی هستند که با اتصال بهmRNA های هدف، بیان ژن‌ها را تنظیم می‌کنند. آنها توالی‌های RNA غیر کد شونده و کوچکی هستند که در گیاهان، حیوانات و بعضی از ویروس‌ها یافت می‌شوند و در مهار RNA، تنظیمات بعد از رونویسی و بیان ژن دارای عملکرد می‌باشند. شناسایی miRNAها و ژن‌های هدف از روش‌های نوین و بنیادی در تشخیص نحوه تنظیم ژن‌ها در موجودات است. miRNA نقش اساسی در تنظیم فرآیندهای سلولی در انسان و سایر موجودات دارند و تداخل در تنظیم آنها منجر به ایجاد بیماری و سرطان‌های بدخیم در انسان می‌شود. عملکرد منحصر به فرد miRNAها آنها را به نشانگرهای زیستی حساسی تبدیل کرده است که می‌تواند برای پیش بینی خطر سرطان در افراد مورد استفاده قرار گیرد. در گیاهان نیز بسیاری از miRNAها در تحمل به تنش­های محیطی موثر بوده و سبب افزایش مقاومت گیاهان به بیماری، آفات و تنش‌های غیرزیستی می‌شوند.

Image
BioGenTAC

در این بخش تیم متخصص بیوژن تک به ارائه خدمات در زمینه شناسایی microRNA و ژن‌های هدف می‌پردازد.